Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. Synergy Plant Products S.R.L(www.apicolscience.ro) are obligația de a prelucra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori/Clienți. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Atunci când un Utilizator/Client își creează un cont pe www.apicolscience.ro, își exprimă în mod expres și neechivoc acordul că S.C. Synergy Plant Products S.R.L, în conformitate cu prevederile legale, să-i prelucreze și utilizeze datele cu caracter personal furnizate de acesta în orice mod și document.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon, adresă (domiciliu/reședința), e-mail.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

– stabilirea contactului cu Clienții;

– prelucrarea comenzilor;

– informarea Clienților privind evoluția și starea comenzilor;

– informarea Clienților privind situația contului lor de pe www.apicolscience.ro, inclusiv validarea, expedierea, facturarea comenzilor și pentru furnizarea de produse, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la Comandă;

– în orice activităti și scopuri legate de marketing, publicitate, reclamă, inclusiv primirea de apeluri în acțiuni de marketing direct, mesaje text-SMS, e-mailuri și materiale tipărite pentru promovarea produselor și serviciilor oferite de și/sau prin intermediul Apicolscience SRL sau de partenerii contractuali actuali și viitori ai acestora; – monitorizarea satisfacției Clientului și a calității serviciului și produselor oferite de S.C. Synergy Plant Products S.R.L;

– în scop statistic.

Refuzul dumneavoastră de a vă fi prelucrate datele cu caracter personal în scop de reclamă, marketing, publicitate, alte scopuri promoționale sau statistică nu vă impiedică să beneficiați de produsele și serviciile contractate, dar determină imposibilitatea noastră de a vă contacta.

Completarea de către Clienți a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în bază de date a www.apicolscience.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către societatea noastră și a terților cu care S.C. Synergy Plant Products S.R.L (www.apicolscience.ro) are relații de orice natură (inclusiv comerciale). Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

Clientul are dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal.

Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul Apicolscience. În cazul în care Clientul își modifică, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale livrate deja către www.apicolscience.ro și există Comenzi în derulare, acestea își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii. Astfel, dacă vă modificați datele de profil dar aveți comenzi plasate care sunt în curs de livrare, vă rugăm să ne contactați urgent. S.C. Synergy Plant Products S.R.L nu solicită Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Clientul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul/Clientul nu îl poate face răspunzător pe S.C. Synergy Plant Products S.R.L pentru niciun fel de prejudiciu.

Singură excepție în care se solicită astfel de date este în cazul în care www.apicolscience.ro solicita Clienților numărul contului bancar pentru a proceda la transferul sumei aferente unei Comenzi returnate în condițiile legii.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal este Sanfiroiu Cristina. Date de contact: email informații@dvrpharm.ro sau telefon 0736 372 031, de luni până vineri între 08:30 și 17:00.

Honey Splash
0
0 item
Coș
Coșul este gol